Over ons

Apeldoorn Financieel Fit is een netwerkorganisatie. Om praktische redenen is ervoor gekozen om als rechtspersoon een stichting op te richten.
De Stichting Apeldoorn Financieel Fit is opgericht in 2019. Arjen Jongstra (voorzitter), Ben Bloem (secretaris en waarnemend penningmeester) en Trix Schipper (algemeen bestuurslid) vormen samen het bestuur.

De stichting heeft als doel:
a. zich in te zetten om armoede in Apeldoorn te voorkomen en te bestrijden;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door de samenwerking op dit vlak tussen o.a. maatschappelijke organisaties, bedrijfsleven, schuldeisers en kredietverstrekkers, woningcorporaties en energiemaatschappijen, banken en verzekeraars, het onderwijsveld, en landelijke en lokale overheid te bevorderen.

De bestuurders ontvangen géén beloning voor hun werkzaamheden.