• Onze partners helpen je graag!

  • Samen gaan we de strijd met armoede aan!

Apeldoorn Financieel Fit

Samen investeren in financiële redzaamheid

Ook in Apeldoorn wonen veel mensen die dagelijks te maken hebben met geldzorgen. Dit betekent óverleven in plaats van léven. De onderliggende problematiek is complex en vraagt om een vernieuwende, dynamische aanpak en instrumenten. Gelukkig zijn er veel organisaties in Apeldoorn die hier iets aan proberen te doen. Deze organisaties vormen samen het netwerk Apeldoorn Financieel Fit. In 2019 zijn we officieel van start gegaan met de ondertekening van het Armoedepact.

Wil je zelf hulp bij geldzorgen? Bekijk hier bij welke Apeldoornse organisaties je kunt aankloppen!

Schuldhulpmaatje Apeldoorn
De Goede Woning
JobHulpMaatje
Gemeente Apeldoorn