• Doe mee en onderteken ook het armoedepact!

  • Samen tegen schulden

Apeldoorn Financieel Fit

Samen investeren in financiële redzaamheid

In Nederland liggen ruim 1,7 miljoen huishoudens ‘s nachts wakker van geldzorgen of van problemen die ze als gevolg van hun schulden ervaren. Dit betekent óverleven in plaats van léven. De onderliggende problematiek is complex en vraagt om een vernieuwende, dynamische aanpak en instrumenten. Binnen de Moedige Dialoog werken bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties samen als gelijkwaardige partners binnen de lokale aan­pak van deze schulden- en armoedeproblematiek.

Samen zijn we op weg naar 100 lokale bewegingen, die investeren in de financiële en sociale redzaamheid van mensen in Nederland. Samen zorgen we ervoor dat óverleven weer léven wordt.